У випадку виникнення суперечливих питань, звертайтеся за адресою:

м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27, оф. 103-4.

Звернення також приймаються телефоном (044) 286-54-93,  

або відішліть звернення електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Особа, відповідальна за врегулювання спорів:   Директор – Ветох Дмитро Сергійович.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Порядок вирішення спорів

Порядок розгляду скарг

Споживач має право:

Споживач зобов'язується:

Постачальник має право:

Постачальник зобов'язаний:

Порядок зміни постачальника

 

Порядок вирішення спорів

Відносини між постачальними підприємствами та фізичними особами (побутовими споживачами) — споживачами природного газу регулюються Правилами постачання природного газу, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 р. №  2496 (далі — Правила).

Відповідно до п. 2 розділу ІІІ Правил постачання природного газу побутовому споживачу здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником на умовах типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого Регулятором, які є однаковими для всіх побутових споживачів України.

Типовий договір постачання природного газу побутовим споживачам  (далі – Типовий договір) затверджено Постановою Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015  № 2500 та зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 06 листопада 2015 року за  № 1386/27831.

Відповідно до пункту 9 Розділу VI Правил, спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. Вирішуються за домовленістю сторін. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення споживачів та у місячний строк повідомляти про результати розгляду.

Сторони на власний розсуд обирають методику ведення переговорів. При цьому місячний строк розгляд передбачений 9 розділом VI Правил застосовується до листів, що були отримані наручно у місцях ведення господарської діяльності, адреси яких розміщенні на офіційному сайті; до листів, що були отримані засобами пошти, при цьому строк розгляду розпочинається з моменту отримання листа відповідальною особою; листи, що були отримані за допомогою кур’єрської служби, строк розгляду розпочинається з моменту отримання листа відповідальною особою.

Додатково звертаємо увагу, що контактна інформації для звернень розміщена на сайті.

Телефон (044) 286 54 93, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., режим роботи 09.00 – 18.00, обідня перерва 13.00-14.00. Адреса для листування: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27, оф. 103-4.

Особа відповідальна за врегулювання спорів: Ветох Дмитро Сергійович.

 У разі, якщо вирішення спору шляхом переговорів не є можливим, спір вирішується у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі у судовому порядку з урахуванням процесуальних строків.

9 Розділ Типового договору передбачає наступний порядок розв'язання спорів:

9.1. Сторони намагаються вирішити всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору шляхом переговорів.

9.2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань шляхом переговорів Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора чи його територіального підрозділу та/або передати спір на вирішення суду.

9.3. Врегулювання спорів Регулятором чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно до затвердженого Регулятором порядку. Звернення до Регулятора чи його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

На початок

Порядок розгляду скарг

Порядок Розгляду скарг та врегулювання спорів, визначений у статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначений наступним чином:

1. Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань: 

 • доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;
 • дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
 • якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;
 • інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора. 

2. Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.

3. Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

4. До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки.

Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.

5. За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:

 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;
 • припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;
 • накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;
 • припинення розгляду звернення заявника.

Рішення Регулятора надається суб’єкту господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом надсилання або вручення під розписку

Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

На початок

Споживач має право:

 • на отримання природного газу в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання його умов;
 • на безкоштовне, у чіткий та прозорий спосіб отримання інформації, що стосується своїх прав та послуг, що надаються Постачальником, включно з інформацією про ціну на природний газ, порядку оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
 • отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв'язку із невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
 • проводити звіряння фактичних розрахунків з оформленням відповідного акту;
 • на зміну Постачальника. Зміна Постачальника має відбуватися виключно в порядку, визначеному Правилами постачання та умовами Договору;
 • на інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.

На початок

Споживач зобов'язується:

 • дотримуватись вимог Правил постачання та чинного законодавства України;
 • укласти договори на транспортування природного газу з Оператором ГТС та Оператором ГРМ;
 • Для укладання даного Договору надати:
- заяву про укладання договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми (обсяги) споживання природного газу на період дії Договору.
 • Належним чином завірені копії документів: 

- на право укладання Договору, які посвідчують статус юридичної особи;

- особи, уповноваженої на підписання Договору; 

- про взяття на облік в контролюючих органах;

- документів, якими визначено право власності чи користування на об’єкт Споживача. 

 • за п'ятнадцять днів до початку місяця поставки природного газу письмово узгоджувати з Постачальником та Оператором ГРМ плановий місячний обсяг поставки природного газу (алокацію), що є обов’язковим для постачання/споживання для Сторін у наступному місяці;
 • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених даним Договором;
 • по закінченню місяця поставки газу, в термін до 3-х календарних днів надавати Постачальнику засвідчені копії актів з Оператором ГТС/ГРМ, що підтверджують обсяг фактично отриманого (розподіленого, протранспортованого) природного газу та які оформлені відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість поставленого природного газу на умовах, визначених даним Договором;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків, тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
 • забезпечувати допуск представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: 

- порушення строків оплати за Договором на постачання природного газу;

-відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;

-перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;

-відсутності укладеного договору постачання природного газу;

-інших випадках, передбачених Правилами постачання та чинним законодавством України.

 • у разі відчуження об’єкту (або частини об’єкту) Споживача, звільнення займаного Споживачем об’єкту (або його частини), у разі вчинення будь-яких інших дій, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:

- повідомити Постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня такого відчуження, звільнення та /або остаточного припинення споживання природного газу шляхом подання письмової заяви про розірвання Договору;

- здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим Договором, до вказаного Споживачем відчуження (звільнення) об’єкту (його частини), приміщення та/або остаточного споживання газу включно. 

 • компенсувати Постачальнику вартість постуг за відключення (обмеження/припинення) та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та оплачувалися Постачальником.
 • повідомляти Постачальника та Оператора ГРМ про недоліки в роботі комерційних вузлів обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
 • у разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50% від середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника не пізніше ніж за три доби до такої зміни.

 

На початок

Постачальник має право:

 • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості Споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ Споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
 • отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов даного Договору;
 • на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
 • на повну та достовірну інформацію від Споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
 • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з умовами даного Договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання та чинного законодавства України;
 • на отримання компенсації вартості постуг з відключення (обмеження/припинення) та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок невиконання (неналежного виконання) Споживачем своїх зобов’язань по цьому Договору та оплачувалися Постачальником;

У разі порушення проти Споживача провадження у справі про банкрутство:

 • обмежити постачання газу;
 • в односторонньому порядку змінити порядок оплати і постачання газу за даним Договором;
 • відмовитись від виконання всіх своїх зобов’язань за даним Договором із звільненням від відповідальності за таке невиконання;
 • на інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством України.

На початок

Постачальник зобов'язується: 

 • дотримуватись вимог Правил постачання природного газу та чинного законодавства України;
 • забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
 • до двадцятого числа місяця, що передує місяцю поставки, подавати до Оператора ГТС номінацію з обсягами газу, які будуть подані до ГТС для забезпечення потреб Споживача у місяці поставки, за умови виконання Споживачем власних обов’язків перед Постачальником;
 • на прохання Споживача, в випадку несвоєчасного повідомлення Оператором ГТС Операторам ГРМ інформації про виділені Постачальником ліміти, надавати останнім гарантійні листи із зазначенням обсягів газу, які подані до ГТС для забезпечення потреб Споживача у місяці поставки;
 • в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
 • своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію;
 • своєчасно інформувати Споживача про процес ліквідації, визнання банкрутом, проходження процедури призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, анулювання ліцензії на провадження діяльності з постачання природного газу, про відсутність ресурсу природного газу, тощо;
 • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживача газу;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.

 

На початок

Порядок зміни постачальника

Споживач, який має намір змінити Постачальника, повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим Постачальником та підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.

За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання діючим Постачальником повідомлення Споживача про його намір змінити постачальника.

Повідомлення Споживачем діючого постачальника про намір змінити Постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий Постачальник поставляє природний газ Споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення)  договору з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим Постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім Постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами щодо припинення постачання природного газу Споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГТС/ГРМ.

У разі зміни Постачальника за ініціативою Споживача до закінчення дії цього Договору в частині постачання газу, Споживач зобов’язується сплатити Постачальнику фінансову компенсацію у розмірі 1% від вартості недопоставленого планового обсягу газу за цим Договором.

Фактичне постачання газу новим Постачальником може починатися виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим Постачальником було укладено договір на постачання, та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації нового Постачальника в порядку, визначеному Кодексом ГТС.

На початок


СВІТОВІ ЦІНИ НА НАФТУ
             Brent                  Light

 

01:29, 16th November 2018
листопада 2018
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930